23/05/13

ELEMENTEN VAN OVERWINNING


En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen“ (Openbaring 12:10) NBG ’51.

Één van de oudste tactieken dat het kwaad gebruikt om het geloof uit te doven is de tactiek van aanklagen. Hij verleidt eerst de persoon om iets verkeerds te doen en wanneer de persoon het doet, dan klaagt hij de persoon aan. Hierdoor wordt het geweten van die persoon zwaar, omdat hij weet dat hij verkeerd zat. Het gevolg is dat de persoon zijn geloof niet goed kan gebruiken, omdat het kwaad hem telkens herinnert aan zijn fout(en). Zonder geloof is er geen gemeenschap met God, zodoende raakt de persoon ver van Hem. Het is hetzelfde tactiek dat hij gebruikte bij Adam en Eva.
“En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood” (Openbaring 12:11) NBG ’51.

De bovenstaande Bijbelvers toont ons drie elementen waardoor een christen een overwinnaar wordt.
1. Het eerste element is het bloed van het Lam dat verwijst naar het offer van de Here Jezus. De Heer moest eerst sterven, omdat het noodzakelijk is dat er een offer bestaat voordat de Heilige Geest kan komen. Dit element, dat het deel van God was, opende de deur zodat de mensen Zijn Geest konden ontvangen. Maar de Heilige Geest komt niet over iedereen, Hij komt alleen over degenen die ook bereid zijn om zich op te offeren.
Door het offer van de Here Jezus te belijden overwint de persoon het kwaad, de verleidingen en de zondes. Want uit het offer put de persoon de kracht zodat hij de beschuldigingen en verleidingen van het kwaad kan weerstaan en kracht kan hebben om de Geest van de Almachtige te zoeken.

2. Het tweede element is het woord van hun getuigenis. Dit verwijst niet naar het verhaal van een wonderbaarlijke genezing, bevrijding of wonder, maar naar de getuigenis van het karakter, gedrag en manier van handelen van een ware christen. Wat mensen overtuigt dat u van God bent is de manier waarop u in het leven staat. Niet wat u zegt, maar wat u doet! Er zijn mannen in de Bijbel die daar een voorbeeld van zijn. Bijvoorbeeld Daniël en Jozef, zij leefden in een land waar de mensen de regels van God niet eerden, maar zij deden dat wel en toonden door hun gedrag dat ze echt van God waren. Hierdoor werden ze gezien als speciale mensen, zelfs door degenen die de God van Israel niet dienden.

3. Het laatste element verwijst naar het gedeelte zij hebben hun leven niet liefgehad. Dit betekent dat de persoon zijn leven volledig overgeeft en voor en door zijn geloof leeft. Hij/zij zal liever schade lijden of verliezen dan zijn geloof te verloochenen. Dit element toont dat de persoon werkelijk gelooft in het “bloed van het Lam” en zijn christelijk gedrag 100% gebaseerd is op “het woord van hun getuigenis”.

De opoffering toont dus dat u zich niet laat leiden door de invloeden en verleidingen van het kwaad of door uw eigen gedachtes, maar door uw geloof, gehoorzaamheid en zekerheid in Gods Woord en begeleiding. Zodoende heeft het kwaad niets om u aan te klagen en bent u in de beste staat om de Heilige Geest te ontvangen.
Beste vriend, hoe waardevol is de Heilige Geest voor u? 
Wat bent u bereid om te doen om Hem te ontvangen? 
Bent u bereid om uw foute handelingen, de zondes, de negatieve eigenschappen die u heeft, opzij te zetten om te tonen dat Hij het belangrijkste voor u is? 
Bent u ook bereid om van Hem het waardevolste te maken door op te offeren wat Hij van u vraagt? 
Niet uw woorden maar uw acties tonen in feite wat Hij voor u betekent!

De Geest van God is voor degenen die niets belangrijker vinden dan Hem. Er bestaat niet zoiets als een makkelijke evangelie of manier om de doop met Gods Geest te ontvangen.
Denk erover na.

God zegene u (Bisschop Rui Silva)

.

.